Příspěvky zasílejte ve formě odkazu na již existující strany na Internetu nebo ve formě textového dokumentu (MS Word, TXT, apod.), který zašlete el. poštou na adresu nove(uzenáč)globetrotter.cz. Texty zasílejte pouze v elektronické podobě (Word nebo TXT) elektronickou poštou, nikoli jako rukopis nebo vytištěné na papíře. Soubory DOC nebo TXT doporučuji před přiložením do zprávy zkomprimovat (pomocí ZIP nebo RAR, apod.). Foto zasílejte ve formátu JPG. Názvy souborů volte "#nn.jpg", jako při označování zaslaných fotografií, viz popis níže.

Pamatujte, že jeden obrázek mnohdy řekne více než tisíc slov.

Nemáte-li možnost fotografie naskenovat (převést do počítačové podoby) a upravit do formátu JPG, pošlete je poštou, zařídíme digitalizaci. Nezapomeňte fotografie přehledně popsat, abychom věděli, komu patří a ke které části textu přísluší. Doporučené označení fotografií: "#nn", kde #nn (#01, #02, atd.) je kód použitý též v textu na místě, kam příslušný obrázek patří. 

Požadujete-li vrácení fotografií, vložte do obálky s fotografiemi obálku s nadepsanou zpáteční adresou a přiložte známku v dostatečné hodnotě.

Vyhrazujeme si právo zveřejnit pouze část příspěvku.

ZPĚT